A festőművész

Többrétű tehetségét mutatja, hogy matematikai adottságai mellett, művészi képességei is átlagon felüliek.  Különösen a tájképfestészetben remekel. Ebből is a legnehezebb technikát kedveli: a vízfestést.  Ez a javítást nem tűrő festési mód könnyedségével és spontaneitásával egy  látvány pillanatnyi hangulatát a legvalódibban tükrözi.
Első akvarelljei szülővárosát, Selmecbányát és annak környékét, a Szitnya ösvényeit, majd később a Magas Tátra bérceit örökítik meg.
A szibériai hadifogság nem töri meg lelkesedését, spórolt pénzén ecseteket és festéket vesz. A 10 000 embert befogadó fogolytáborban öcssével Lajossal, többek között logarléc készítéssel jutnak pénzhez (elmondásuk szerint nagy volt a logarléc iránti érdeklődés, még az orosz tisztek részéről is).

A természet szépségét a festő mindenhol érzékeli, sőt ott is talál  „festői témát”, ahol a közember csak szenvedést és keserűséget lát.  A fagyos hidegben teáskannájukat szorongató hadifoglyok, a téli barakkvilág füstölgő kéményerdeje, a tavaszi napfényben a trágyadomb tetején beszélgető orosz őrök: megannyi pillanatkép, amely élethűen és művészien tükrözi a szibériai fogolytábor mindennapi valóságát. Ezek a festményei képeslap nagyságúak, hiszen csak hivatalos katonai levelezőlapra festhette őket, mert más papírfajtához nehezen juthattak a foglyok.

A Felvidék fájdalmas elvesztése után a Bükk, a Szalajka völgy, az osztrák Alpok és a Dolomitok lettek  kedvenc témái, de a jellegzetes magyar alföldi táj sajátos varázsa is vonzotta. Ritka kifejező erővel és gyöngédséggel tolmácsolta  egy-egy hétköznapi esemény hangulatát, mint pl. egy évszázados fa árnyékában legelésző, szekérhez kötött lovakat, vagy egy elhagyott szalmakunyhót a hóborította pusztában.  Képeire szakértők is felfigyeltek: 1934-ben meghívást kap a  Műcsarnokban rendezett Tavaszi, majd  az Őszi Tárlatra.  Sajnos kevés mű maradt meg ezekből a gazdag alkotó évekből: a II. Világháborúban akvarelljei nagyrésze megsemmisült.

A háború elmúltával családjával Vácra költözik.  Szakmájában és a festészetében is új korszak kezdődik.  Vasárnaponként élvezettel festi Vác természeti szépségekben gazdag környezetét.  Naturalistának is mondható festő, aki a természetet közvetlenül szemléli. De nem azt festi, amit lát, hanem azt, amit érez: a behavazott tájból áradó csendet, az erdők sejtelmességét, az elhagyott utak magányát.
A szülőföld meghitt együttérzéssel festett tájai után, svájci akvarelljei zuhogó vizeséseket, sűrű fenyveseket, komor bércek alatt meghúzódó falucskákat elevenítenek fel. Sziklafalak, ormok, napfényben csillogó havasok tükrözik a festő és a volt alpinista csodálatát. Erőteljes, gazdag színezésű, a természetet magasztaló műveket alkot. 

 
Képei ritkán kerültek bemutatásra, nem a hírnévért festett, hanem az alkotás élményéért, a valóság egy pillanatának művészi ábrázolásáért. 

Kiállításai:

1917, Szibéria; 1934, Műcsarnok; 1952, Vác; 1960, Zürich; 1992, Vàc: első önálló gyüjteményes  kiállítása. 

A váci kiállítást a Váci Napló 1992 júliusában megjelent száma a következő sorokkal méltatta:


Király Endre a "plein air" festő
Az Eiger északi fala, hegymászók és festők csábítója, 1961


Király Endre egy lausannei balkonról a Genfi tavat festi, 1984


 Selmecbánya és környéke 


Vác látképe Deákvárról. Előtérben a Mezőgazdasági Technikum épülete, ettől jobbra az Öntőipari Iskola lakótelepének egyik lakóháza. Képeslap, 1957


Dunai táj, 1952Svájci tájak